tenovus ACTivate Your Life course

tenovus ACTivate Your Life course - Living well, with and beyond cancer. This four-week course is available to anyone affected by cancer. Whether you're a current patient, carer, loved one, suffering a loss of someone close to you or have had cancer in past years, this course is available to help… Read More

Noswaith Cwis

Cynhaliwyd ein trydydd noswaith cwis yng Nghlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn ym Mis Mawrth o dan arweiniaeth Ron Davies. Casglwyd £1200 ar… Read More

RHODD CARAFANWYR LLANDŴ I GRŴP CEFNOGI CANCR Y PROSTAD GORLLEWIN CYMRU

[caption id="attachment_455" align="aligncenter" width="640" caption="Llun. Beverly Tonkin"][/caption] Ar ddydd Sadwrn 26ain Hydref 2013, Cynrychiolodd Dick a Beverly Tonkin Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru a derbyniom rodd o £1321.90 oddi wrth carafanwyr o Faes Carafanau Llandŵ.  Casglwyd rhoddion dros gyfnod yr haf gan Mrs Mary Hann a Mrs Geraldine Smith… Read More

CEFNOGWYR MG ABERTAWE YN CODI £1600.00 AR GYFER GCCPGC

Mynychodd Ron Davies rali Cefnogwyr MG Abertawe ar 29ain Medi 2013. Hwn oedd 18fed Taith Bannau’r clwb yn dechrau yn Rhydaman ac ymlaen dros y Mynyddoedd Du, Mynydd Epynt trwy Abergwesyn, Tregaron, Llambed, Llanybydder a Brechfa. Gorffennodd y digwyddiad yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, ar ôl… Read More

RIVERLEA YN CEFNOGI GCCPGC YN EI SIOE WANWYN

Yn y llun o’r chwith i’r dde Ron Davies o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru, Anne Williams ac Eirlys Goldsmith o Riverlea, a Phil Burr o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru yn derbyn siec o £1000.00. Codwyd y swm trwy gynnal raffl yn Sioe Wanwyn Flynyddol… Read More

CEFNOGI CANCR Y PROSTAD DU YN Y SENEDD

Ar 11 Chwefror 2015 trefnodd Cancr y Prostad DU derbyniad amser cinio yn y Senedd; cyfle i ddynion gyda chancr y prostad i gwrdd ag Aelodau Cynulliad a thîm newydd Cancr y Prostad DU Caerdydd. Yn y rhes gefn o’r chwith i’r dde, yn dala’r faner gweler Ron Davies a Ken… Read More