Pwyllgor

Mae’r pwyllgor yn cyfarfod bob ryw 6 wythnos, fel arfer yn Aberteifi.

Carwn glywed oddi wrthych, os oes gennych sgiliau i’w gynnig ac am gyfrannu i waith Grŵp Cefnogi Cancr y Brostad Gorllewin Cymru. Bydd hyn yn help i ni ddatblygu a dod yn fwy effeithiol.

Cysylltwch â Ni

Y Bwyllgor

AELODAU’R PWYLLGOR AM 2019 YW:

Ken Jones – CADEIRYDD

Chrissie Anderson Bunce – YSGRIFENYDDES

Dave Bunce – TRYSORYDD

David Goddard – GOLYGYDD PAPUR NEWYDDION A’R WEFAN

Iori Rees

Andrea and Mike Prince

Ken Davies

Ray Paul

James Moore

Clive Lewins

Ken Jones

Ken Jones

Chrissie Anderson Bunce

Chrissie Anderson Bunce

Dave Bunce

Dave Bunce

David Goddard

David Goddard

Iori

Iori Rees

Mike Prince

Mike Prince

Andrea Prince

Andrea Prince

Ken Davies

Ken Davies

Ray Paul

Ray Paul