Pwyllgor

Mae’r pwyllgor yn cyfarfod bob ryw 6 wythnos, fel arfer yn Aberteifi.

Carwn glywed oddi wrthych, os oes gennych sgiliau i’w gynnig ac am gyfrannu i waith Grŵp Cefnogi Cancr y Brostad Gorllewin Cymru. Bydd hyn yn help i ni ddatblygu a dod yn fwy effeithiol.

Cysylltwch â Ni

Y Pwyllgor

Aelodau pwyllgor 2024 yw:

Ron Davies – Cadeirydd

Gareth Cowley – Is-gadeirydd

Graham Lewis – Ysgrifennydd

Ron Foulkes – Trysorydd

David Goddard

Iori Rees

Neil Davies

Ken Davies

Brian Slate