Aelodaeth

 

Cynigir aelodaeth i bawb sy’n cysylltu â ni; cleifion cancr prostad, teuluoedd, ffrindiau a’r sawl sydd a’n hachos yn agos at eu calon. Ni chodir tâl. Nid oes rhaid bod yn aelod i ofyn am ein cymorth, ond anogwn ni chi i ymaelodi.

Mae gennym aelodau yng Ngheredigion, Sir Gâr, Sir Benfro, Abertawe, Castell Nedd – Port Talbot a Phen-y-bont. Nid ydym yn gwrthod dynion o bellach i ffwrdd.

Mae 8 o ysbytai mawr a 131 o feddygfeydd oddi fewn i’r ardal. Gall gleifion cancr y brostad orfod teithio cryn bellter i ymweld â chlinig neu dderbyn triniaeth.

RHODDION I AELODAU

Mae’r grwp yn cynnig rhoddion i aelodau i’w helpu gyda thrafnidiaeth, neu unrhyw achos i’w wneud a cancr y prostad. Uchafswm y rhodd yw £250, ac os oes angen help arnoch ffoniwch ein Trysorydd, David Bunce, ar 01570 471193.

CYFATHREBU

Nid yw’n bosib i’r aelodau i gyfarfod mewn man canolog, oherwydd maint y rhanbarth dan oruchwyliaeth y grŵp. Serch hynny, trefnwn giniawau anffurfiol yng Nghaerfyrddin ac Abertawe ar ddydd Llun cyntaf am yn ail fis. Wrth i’n rhifau i dyfu, gobeithiwn y byd cyfleoedd i gynnal cyfarfodydd rheolaidd anffurfiol, a ffurfiol gyda siaradwyr gwadd. Cynhaliwn Cyfarfod Blynyddol, fel arfer ym mis Mai.

Anogwn aelodau i ymaelodi wrth i ni godi ymwybyddiaeth ac arian oddi fewn i’w hardaloedd. Fel arall cysylltwn drwy e-bost, ffôn neu gylchlythyr. Cylchlythyrau

Am fwy o fanylion am ein ciniawau tafarn cysylltwch â Gill Lewins, ffôn 01348 873596.

7ed HYDREF 2019 TAFARN Y BWTHYN, PENTREFELIN, LLANDEILO SA19 6SD

2il RHAGFYR GWESTY NANTYFFIN, LLANDISSILIO, CLYNDERWEN SA66 7SU

GWNEWCH EICH DEWISIADAU O FWYDLEN NANTYFFIN (GWELER Y CYSYLLTIAD ISOD) A RHOWCH WYBOD I GILL O LEIAF WYTHNOS O FLAEN Y DYDDIAD

Nant-y-Ffin Pre Christmas 2019 menu

Pub lunch at Newcastle Emlyn Rugby Club 7th April 2019AELODAU YN MWYNHAU’R BWYD YNG NGHLWB RYGBI CASTELL NEWYDD EMLYN AR Y 7ED EBRILL 2019.