Codi Ymwybyddiaeth

Anogwn bob dyn o 50 oed, neu’n gynharach os ydynt yn perthyn i garfan risg uchel*, i ymofyn am gyngor proffesiynol a phrofion cyson oddi wrth eu meddyg i sefydlu unrhyw abnormaledd o’r brostad. Anogwn ddynion i recordio a chadw canlyniadau pob prawf.
Rydym yn ymrwymedig i godi proffil cancr y brostad yng Ngorllewin a De Orllewin Cymru ar bob cyfle. Ymwelwn â Ffeiriau Iechyd, Sioeau Sir a digwyddiadau cyffelyb, a chynnal sgyrsiau am gancr y brostad o safbwynt y claf. PSA record sheet.

* Ar risg uwch mae:

  • Dynion gyda hanes teuluol o gancr y brostad.
  • Dynion Caribïaidd Affricanaidd.
  • Dynion gyda hanes teuluol o gancr y frest.
Ken Jones at Tata Steel Llanelli 14th June 2019
cof