Dyma TWWPCaSG ar 14eg Mehefin 2014, yn archfarchnad Sainsbury yn Llanbedr Pont Steffan yn codi gwybodaeth y cyhoedd am ganser y prostad.

O’r chwith yn y cefndir gweler ein aelodau Alun Jones, David Parmar-Phillips a Di Bell gyda rhai o weithwyr Sainsbury. Casglwyd £260.00 at yr achos, a diolchwn i Kayleigh Holt, Llysgennad Sainsbury i’r Gymuned am gyd-weithrediad y cwmni.