CEFNOGI CANCR Y PROSTAD DU YN Y SENEDD

Ar 11 Chwefror 2015 trefnodd Cancr y Prostad DU derbyniad amser cinio yn y Senedd; cyfle i ddynion gyda chancr y prostad i gwrdd ag Aelodau Cynulliad a thîm newydd Cancr y Prostad DU Caerdydd.

Yn y rhes gefn o’r chwith i’r dde, yn dala’r faner gweler Ron Davies a Ken Jones gyda Phil Burr yn ail o’r dde yn y rhes gefn, holl Ymddiriedolwyr GCCPGC.