RIVERLEA YN CEFNOGI GCCPGC YN EI SIOE WANWYN

Yn y llun o’r chwith i’r dde Ron Davies o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru, Anne Williams ac Eirlys Goldsmith o Riverlea, a Phil Burr o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru yn derbyn siec o £1000.00. Codwyd y swm trwy gynnal raffl yn Sioe Wanwyn Flynyddol Riverlea ym Maes Sioe Nantyci. Mae’r grŵp cefnogi yn hynod o ddiolchgar am y cefnogaeth o Riverlea a’r gymuned amaethyddol yn bresennol yn y Sioe.