CYFARFOD FLYNYDDOL 2015

Cynhaliwyd ein cyfarfod flynyddol ar 15ed Fai 2015 yng nghlwb ffwtbol Caerfyrddin.

Yn bresennol oedd tua 65 o aelodau a’i gwragedd. Cafwyd ddau anerchiad diddorol gan yr Athro Howard Kynaston a Dr Rodger Weddell.

Ciniawau Tafarn 2016

12:00, Dydd Llun, 1 Chwefror, Red Lion (49 Sway Road, Morriston, Swansea, SA6 6JA)

12:00, Dydd Llun, 4 Ebrill, Rose & Crown (Lammas Street, Carmarthen, SA31 3AE)

12:00, Dydd Llun, 6 Mehefin, Red Lion (49 Sway Road, Morriston, Swansea, SA6 6JA)

12:00, Dydd Llun, 1 Awst, Black Lion (High Street, Cardigan, SA43 1HJ)

12:00, [...]

£15,000 i Adran Gwasanaeth Wroleg Bwrdd Iechyd Hywel Dda

scanner photo 2

Dyma lun ar 28ain Medi o Mr Sohail Moosa a Mr Yeung Ng o’r Adran Wroleg yn derbyn y sganner newydd yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli. Gweler hefyd Phil Burr a Huw Phillips o’n Grwp a fu’n gyfrifol gyda Ffrindiau Ysbyty Tywysog Philip am gyfrannu tuag at gost y biopsy fusion [...]

Cor Dynion Dinbych y Pysgod yn codi £1027 mewn cyngerdd er cof am Mr Gareth Williams

Ar Nos Iau 30ain o Orffennaf cyflwynwyd Cor Dynion Dinbych y Pysgod elw o un o’i cyngerddau i’n Grwp ni. Cynhaliwyd y gyngerdd yn yr eglwys hynafol Santes Mair. Diolchwn i aelodau’r cor ac i’r unawdydd utgorn, Corey Morris.

Steve Evans a gyrrwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn beicio drosom ni

image001

Dyma ein aelod Eirian Davies yng nghanol y llinell flaen yn derbyn siec am £1924 oddiwrth Steve Evans trefnwr taith beicio flynyddol o Abertawe i Aberhonddu.

Cefnogaeth Alison

IMG_6825 (1)

Dyma lun o Alison Griffith yn yfed eu diod cyntaf ar ol gwrthod yfed diod meddwol drwy’r Hydref. Casglodd Alison £161.00 drwy eu haberth ac mae’r llun yn dangos hi a’i thad Keith Bishop, sy’n un o’n aelodau. Diolch Alison!

Ras Bywyd – Llanelli

image002

Dyma lun o’r chwiorydd Alison Griffiths a Rhian Bishop a gasglodd dros £115.00 i TWWPCaSG drwy btdonate.

Llwyddodd y merched, plant ein aelodau Keith ac Alison Bishop, redeg Ras Bywyd yn Llanelli ar y 15ed Mehefin 2014.

Diolch iddynt am yr ymdrech.

[...]

Dyma TWWPCaSG ar 14eg Mehefin 2014, yn archfarchnad Sainsbury yn Llanbedr Pont Steffan yn codi gwybodaeth y cyhoedd am ganser y prostad.

image002

O’r chwith yn y cefndir gweler ein aelodau Alun Jones, David Parmar-Phillips a Di Bell gyda rhai o weithwyr Sainsbury. Casglwyd £260.00 at yr achos, a diolchwn i Kayleigh Holt, Llysgennad Sainsbury i’r Gymuned am gyd-weithrediad y cwmni.

CEFNOGI CANCR Y PROSTAD DU YN Y SENEDD

image002

Ar 11 Chwefror 2015 trefnodd Cancr y Prostad DU derbyniad amser cinio yn y Senedd; cyfle i ddynion gyda chancr y prostad i gwrdd ag Aelodau Cynulliad a thîm newydd Cancr y Prostad DU Caerdydd.

Yn y rhes gefn o’r chwith i’r dde, yn dala’r faner gweler Ron Davies a Ken Jones gyda Phil Burr [...]

RIVERLEA YN CEFNOGI GCCPGC YN EI SIOE WANWYN

image001

Yn y llun o’r chwith i’r dde Ron Davies o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru, Anne Williams ac Eirlys Goldsmith o Riverlea, a Phil Burr o Grŵp Cefnogi Cancr y Prostad Gorllewin Cymru yn derbyn siec o £1000.00. Codwyd y swm trwy gynnal raffl yn Sioe Wanwyn Flynyddol Riverlea ym Maes Sioe Nantyci. [...]