CYFARFOD FLYNYDDOL 2015

Cynhaliwyd ein cyfarfod flynyddol ar 15ed Fai 2015 yng nghlwb ffwtbol Caerfyrddin.

Yn bresennol oedd tua 65 o aelodau a’i gwragedd. Cafwyd ddau anerchiad diddorol gan yr Athro Howard Kynaston a Dr Rodger Weddell.